info@performancequest.nl

 
 

Kennisplatform

 

 

Wij helpen organisaties met het verbeteren van hun resultaten. Dit doen wij op basis van feiten en vanuit de positie van de klanten van onze opdracht-gevers. Wij maken hierbij gebruik van een mix van instrumenten zoals opleiding, advies en onderzoek.

Wij opereren hoofdzakelijk op die gebieden waarbij de klant in aanraking komt met uw organisatie.


In de praktijk betekent dit voor u  een hogere klant- en medewerker tevredenheid en betere resultaten in een korte periode met een beperkte inzet van onze kant.variabele beloning en quotasetting voor verkoop

 

 

 

Het kennisplatform voor sales is het onderzoeksplatform van Performance Quest. Periodiek doen wij onderzoek naar relevante vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van sales. De feedback die wij op deze manier verzamelen delen wij met de deelnemers aan onze surveys. Dit doen wij door middel van het uitbrengen van rapporten, seminars, workshops, publicaties en het geven van presentaties.

U kunt zich aanmelden door hier te klikken

Wat voor een soort onderzoek
De onderzoeken die wij uitvoeren zijn kennisgericht en hoofdzakelijk gericht op het vinden van best-practices en het signaleren van trends. Wij streven ernaar om de rapporten die wij produceren zo praktisch mogelijk te maken. Voor zover mogelijk geven wij oplossingsrichtingen voor gevonden knelpunten.

  • Delen van informatie en kennis
    De deelnemers aan het platform ontvangen de uitgewerkte rapporten en analyses in digitale vorm in ruil voor hun medewerking.

  • Benchmarken
    Het platform stelt de deelnemers instaat om te kijken hoe andere bedrijven omgaan met commerciŽle vraagstukken en dit te vertalen naar hun eigen situatie. 

  • Online
    Het afnemen van surveys en het uitnodigen van de leden vindt plaats middels het internet. Dit is een efficiŽnte manier voor het verzamelen van informatie en het verspreiden van kennis.

Doelgroep
Deelnemers aan het kennisplatform voor sales hebben in hun dagelijkse werkzaamheden te maken met commerciŽle vraagstukken en de besluitvorming hierover of zij zijn direct verantwoordelijk voor het verkopen van de producten en diensten van hun onderneming. Leden van het platform zijn onder andere directeuren, salesmanagers, marketing managers, accountmanagers en HRM managers.

Deze mensen hebben ťťn ding gemeen: zij zijn continu op zoek naar performance verbetering binnen hun verkoop organisatie. 

Anoniem
Alle verkregen informatie wordt op geaggregeerd niveau in onze rapporten en analyses verwerkt. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat een individuele bedrijfs- of persoons situatie niet te herleiden is. Om die reden ontvangen de deelnemers voor iedere survey een ander passwoord. Nimmer zullen er persoonsgegevens of individuele data ter beschikking gesteld worden aan derden. Onderzoeken kunnen in samenwerking met andere partijen worden uitgevoerd. Ook dan geldt onze strikte privacy regeling.

Werkwijze
Periodiek (maximaal 2x per jaar) ontvangen onze leden via e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een survey. Deze e-mail bevat een toegangscode en een link om eenvoudig toegang te krijgen tot de survey.  Welke survey zij krijgen is afhankelijk van de functie en het functiegebied.  Voor sommige onderzoeken kan het zo zijn dat deze specifiek voor ťťn branche zijn. Bijna alle surveys komen tot stand nadat eerst door Performance Quest een interview ronde is gehouden waarin persoonlijk met leden (en niet-leden) van gedachte is gewisseld over het onderwerp. Hierna wordt via het platform nader onderzoek verricht.

Hoeveel tijd kost het
Het deelnemen aan een survey kost tussen de 5 en 15 minuten. Bij iedere uitnodiging om deel te nemen geven wij een indicatie van de tijd die nodig is om de survey in te vullen. U kunt dan zelf besluiten of het onderwerp interessant genoeg is voor u om de tijdinvestering te rechtvaardigen.

Klik hier om u aan te melden.