info@performancequest.nl

 
 

In 4 stappen naar hoger commercieel resultaat

 

 

Wij helpen organisaties met het verbeteren van hun resultaten. Dit doen wij op basis van feiten en vanuit de positie van de klanten van onze opdracht-gevers. Wij maken hierbij gebruik van een mix van instrumenten zoals opleiding, advies en onderzoek.

Wij opereren hoofdzakelijk op die gebieden waarbij de klant in aanraking komt met uw organisatie.


In de praktijk betekent dit voor u  een hogere klant- en medewerker tevredenheid en betere resultaten in een korte periode met een beperkte inzet van onze kant.


 

 

 

 

Veranderingen in de omgeving zorgen ervoor dat u als onderneming mee moet veranderen om succesvol te blijven. Wij realiseren samen met u de gewenste veranderingen op een dusdanige manier dat deze ook gedragen worden door uw mensen. Dit doen wij in 4 logische stappen.

1   Performance meten
2   Performance plannen
3   Performance realiseren
4   Performance borgen

1. Performance Meten
Met behulp van de Sales Performance Scan meten wij de efficiency en effectiviteit van uw verkoopafdeling. Deze scan kijkt vanuit meerdere perspectieven naar uw verkooporganisatie. Lees meer over de Sales Performance Scan.

2. Performance Plannen
Het bereiken van succesvolle resultaten begint met het plannen van deze resultaten! In deze fase bepalen wij samen met u op basis van uw huidige beleid, uw ambitieniveau en de doelstellingen die gerealiseerd kunnen worden. De gestructureerde uitkomsten van de scan zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel omdat beslissingen genomen kunnen worden op basis van feiten.

Op basis hiervan stellen wij een plan van aanpak op om de doelstellingen te realiseren. De activiteiten zijn hierbij altijd gekoppeld aan het resultaat. Hierdoor is het voor iedereen, die betrokken is, helder waar de inspanningen die geleverd moeten worden voor dienen en wat zijn of haar rol is bij het verwezenlijken van de geplande resultaten.

3. Realiseren van Performance
Vervolgens gaan wij samen met u en uw klanten de performance realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat wij uitgaan van maximale betrokkenheid van uw mensen. Hierbij gaan zij zelf onder leiding van Performance Quest aan de slag om de performance te realiseren. Leren door te doen. Hierbij schept Performance Quest de kaders. Vervolgens maken wij samen met uw mensen de vertaling naar uw specifieke dagelijkse praktijk.

4. Borgen van Performance
De performance dient na het realiseren geborgd te worden en een onderdeel te worden van het dagelijkse handelen. Afwijkingen in resultaten moeten in een vroegtijdig stadium inzichtelijk zijn zodat u snel kan reageren en acteren.  De veranderingen worden geborgd in de feedback cyclus met uw verkopers en medewerkers.