Tel 073 - 6426481

e-mail: info@performancequest.nl

 
 

Opleidingen

 

 

Wij helpen organisaties met het verbeteren van hun resultaten. Dit doen wij op basis van feiten en vanuit de positie van de klanten van onze opdracht-gevers. Wij maken hierbij gebruik van een mix van instrumenten zoals opleiding, advies en onderzoek.

Wij opereren hoofdzakelijk op die gebieden waarbij de klant in aanraking komt met uw organisatie.


In de praktijk betekent dit voor u  een hogere klant- en medewerker tevredenheid en betere resultaten in een korte periode met een beperkte inzet van onze kant.

 

  Opleiden is niet het doel. Wij zijn van mening dat opleiden zeer gericht moet plaatsvinden om het gewenste effect te hebben. Daarbij dienen die elementen waar in getraind/opgeleid wordt geborgd te worden in de organisatie. Het zomaar geven van een  training  zal slechts een zeer beperkt effect hebben.

Opleiden zonder borging is schrijven in zand waarbij de volgende golf het aangeleerde weer wegspoelt. Met andere woorden zomaar trainen is niet de oplossing.

Te vaak nog wordt ernaar dit instrument gegrepen zonder dat er een duidelijke relatie is met het gewenste gedrag of output van de training.  Opleiding dient gezien te worden in de context van de veranderingen en de beoogde resultaten van de organisatie.  Waarbij de deelnemers in staat moeten zijn om de opleiding te relateren aan hun eigen rol in het bereiken van deze resultaten.

Vanuit onze veranderprojecten en performance scan komen wij vaak een behoefte aan opleiding. Deze vullen wij op maat in waarbij wij het effect van deze meting