Loading...

Ontdek wat er speelt binnen uw organisatie

Wij zijn gericht op het inzicht geven in de beïnvloedbare drijvers die leiden tot een betere performance. Inzichten waar u actie op kan ondernemen. Ongekleurd en niet vooringenomen. Wie anders dan uw eigen medewerkers en klanten kunnen u vertellen wat er leeft. Meer succes door feedback.

Betrokken medewerkers

Laten zich intern en extern consequent positief uit over uw organisatie.

Hebben het doel van de organisatie voor ogen en handelen hier naar.

Hebben minder verzuim en blijven vrijwillig langer.

Van medewerker tevredenheid naar medewerker betrokkenheid

Satisfaction is afgeleid van saturation of wel verzadiging. Een tevreden medewerker kan zonder mopperen van 9 tot 5 zijn/haar werk verrichten. Echter doet dit zonder enige passie. Betrokken medewerkers zetten die extra stap en handelen in belang van het succes van de organisatie. Zij weten wat zij doen en hoe zij bijdragen aan het succes.

Medewerker betrokkenheid is één van de belangrijkste sleutels tot het goed managen van het menselijk kapitaal binnen de organisatie. Het legt de focus op het sturing geven aan mensen om te produceren voor de organisatie in plaats van de focus op wat de organisatie voor de medewerkers kan doen.

Het voordeel van betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zorgen voor een hogere performance van uw organisatie. Zij verzuimen minder, blijven langer, zijn creatiever en zorgen dat zij zich consequent intern en extern positief over uw organisatie uitlaten. Met als resultaat dat u kan innoveren en uw klanten niet alleen tevreden zijn maar ook loyaal worden.

Wij bieden u inzicht in de drijvers die bepalend zijn voor de betrokkenheid van uw medewerkers. Waar u staat met uw organisatie en wat uw kansen zijn en waar actie ondernomen kan worden. Inzichten die leiden tot bewustwording en resultaat.

Gebruik maken van onze dienstverlening is de eerste stap naar meer betrokken medewerkers.

Standaard kernvragenlijst

Wij hebben onze, meer dan 15 jaar, ervaring vertaald naar een kern vragenlijst die zich bewezen heeft in het veld en ondersteund wordt door wetenschappelijke inzichten. Concluderend kunnen we stellen dat een hogere medewerker betrokkenheid leidt tot efficiëntere processen en een hogere klanttevredenheid.

Deze vragenlijst bestaat uit 14 vragen die door de gebruiker online ingevuld kunnen worden (mobiel, desktop, laptop en tablet). Deze vragenlijst kan eenvoudig uitgebreid worden met specifieke vragen gericht op uw situatie. Hierbij is het ook mogelijk dat er voor bepaalde groepen medewerkers andere aanvullende vragen zijn.

Medewerker betrokkenheid is de bereidheid om vrijwillig meer te doen dan het minimum. Het is de emotionele verbondenheid met een organisatie en haar doelstellingen, wat zich uit in gedrag wat gericht is op het bereiken van deze doelstellingen.

Vraag de informatie aan

Vraag nu de uitgebreide brochure aan over medewerker betrokkenheid.

Lees wat het voor u zou kunnen betekenen.

Vraag de informatie aan
Ook deze website maakt gebruikt van cookies. Ok